Bir ağacın önünde duran iki saman bebek.
Bildrechte: picture alliance / Zoonar | Polarpx

İklim değişikliğini küçümsemek isteyenler genellikle kukla argümanları olarak adlandırılan hayali sahte argümanları çürütmektedir.

Per Mail sharen
Artikel mit Bild-InhaltenBildbeitrag

İklim değişikliğini küçümsemek için kullanılan stratejiler

Bilimsel taklitçilik, sahte argümanlar ve cımbızlama safsatası: İklim değişikliğini inkar edenler ve küçümseyenler, anlatılarını desteklemek için doğru hava durumu verilerini yanlış yorumluyorlar. Bir #Faktenfuchs.

İklim değişikliğinin sonuçları aşikârdır. Her orman yangını ve her sel felaketi tek tek iklim değişikliğine bağlanamasa bile: Araştırmacılar, insan kaynaklı küresel ısınma nedeniyle aşırı hava olaylarının genel olarak daha sık görüldüğü konusunda hemfikir.

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) 2021 tarihli altıncı değerlendirme raporunda "İnsan kaynaklı iklim değişikliği, dünyanın tüm bölgelerindeki birçok hava ve iklim aşırılıkları üzerinde halihazırda etkili olmaktadır" denilmektedir.

Ve: New York'taki Cornell Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, aynı alandan bağımsız uzmanlar tarafından incelenen ("hakemli") tüm çalışmaların yüzde 99,9'u iklim değişikliğinin insan kaynaklı olduğu sonucuna varmaktadır.

Buna rağmen bazı insanlar bu bilimsel gerçeklere direnmekte, iklim değişikliğini ve sonuçlarını inkar etmekte veya küçümsemekte ve bu pozisyonlarını siyasi etki yaratmak için kullanmaya çalışmaktadır.

İklim değişikliğini inkar etmek veya küçümsemek için kullanılan beş strateji

İklim değişikliği inkârcıları, insan kaynaklı iklim krizinin bilimsel gerçekliği hakkında şüphe uyandırmak için hangi stratejileri kullanıyor? #Faktenfuchs bu konuyu iklim bilimcilere ve iletişim uzmanlarına sordu.

1. Strateji: Bilimsel taklitçilik

Hamburg Üniversitesi'nde İletişim Bilimi profesörü olan Michael Brüggemann, #Faktenfuchs'a verdiği röportajda temel taktiklerden birinin "taklit" olduğunu söylüyor. Brüggemann iklim ve bilim iletişimi konularında araştırmalar yapmaktadır.

Zoolojide taklit, kendini korumaya veya başkalarını yanıltmaya yarayan adaptasyon anlamına gelir. Bu şekilde, iklim değişikliğini küçüseyenler bilimsel çalışmaları, yöntemleri ve ritüelleri taklit ettiler: "Bilim, diğer şeylerin yanı sıra, konferanslar düzenlemesi ve makaleler yayınlamasıyla karakterize edilir. Uzmanlar grafik gösterir." Brüggemann'a göre bunların hepsi kopyalanıyor.

2. Strateji: Doğru veriler bir “parça gerçek” olarak verilir

İklim değişikliğini küçümseyen kişi ya da kuruluşların metinlerinde genellikle Alman Meteoroloji Servisi'nin verileri gibi ciddi ve güvenilir kaynaklara atıfta bulunulmaktadır. İletişim bilimci Michael Brüggemann bunun da bir taktik olduğunu söylüyor: "Eğer 'iyi' bir yalan haber üretmek istiyorsanız, her zaman bir parça gerçeğe ihtiyacınız vardır." Mevcut veriler tek taraflı olarak yorumlanır veya bağlamından koparılır, böylece sonuçta kişinin kendi sunumunun sözde kanıtı olarak hizmet eder.

Alman Meteoroloji Servisi (DWD) iklim izleme departmanı başkanı meteorolog Andreas Becker, #Faktenfuchs'a verdiği röportajda Alman Meteoroloji Servisi'nin sorunun farkında olduğunu söyledi:

Strateji (...) DWD aracılığıyla ifadelerin gerçekliğini ortaya koymaya çalışmak ve DWD'den veri almaktır. Ama sonra onlar öyle bir yoğuruluyor ki, kişinin kendi ifadelerini destekliyor. Alman Hava Durumu Servisi'nden (DWD) Andreas Becker.

Hamburg'daki Max Planck Meteoroloji Enstitüsü'nde görev yapan meteorolog Lukas Kluft, #Faktenfuchs'a verdiği röportajda iklim değişikliğini küçümseyenlerin doğru verilerin arasından bazılarını seçerek ve sözde bilimsel argümanlarla nasıl yanlış sonuçlara ulaştıklarını anlatıyor.

3. Strateji: Kukla argümanları

Kluft örnek olarak kukla argümanı olarak adlandırılan argümanlardan bahsetmektedir: Bu durumda iklim değişikliği inkârcıları sadece iklim değişikliği teorisini tartışıyormuş gibi yapmaktadır. Ancak aslında bir "kuklaya", yani karşıt argümanların hayali ve çarpıtılmış bir versiyonuna karşı tartışmaktadırlar.

Bu nedenle, küçümseyenlerin bir "sonucu" genellikle şudur: CO2 kaynaklı iklim değişikliği teorisi doğruysa, ısınmayı her zaman ve her yerde, dünyanın her noktasında ve her anında ölçmek mümkün olmalıdır. Yazarlar daha sonra bireysel hava istasyonlarının uymayan veri serilerine veya anlarına atıfta bulunurlar. Ancak Lukas Kluft bu varsayımın "basitçe yanlış" olduğunu söylüyor. Kukla yanıltıcıdır:

Sera etkisinin arkasındaki tüm fikir tam olarak küresel bir şeydir ve her şeyden önce, zamanın tek tek anlarında değil, daha uzun zaman dilimlerinde gördüğümüz bir şeydir. Max Planck Meteoroloji Enstitüsü'nden Lukas Kluft

Kluft'un analizi: "Her şeyden önce, aslında tartışmaya konu olmayan bu kuklayı yaratıyorlar ve sonra bunu ustalıkla da çürütmeyip, daha ziyade sözde cımbızlama safsatasıyla çürütmeye çalışıyorlar." Bu taktik bir sonraki adımdır.

4. Strateji: Cımbızlama safsatası

Gazeteci, kitap yazarı ve "Klimafakten.de" editörü Toralf Staud, #Faktenfuchs'a verdiği bir röportajda, cımbızlama işleminin iklim değişikliği inkarcılarının ve genel olarak bilim inkarcılarının tipik bir taktiği olduğunu söylüyor: "Önceden belirlenmiş bir tezi desteklemek için size uygun olan belirli verileri seçersiniz." Örneğin, insan kaynaklı iklim değişikliğinin bilimsel gerçeğiyle çeliştiği varsayılan münferit hava istasyonlarından, günün saatlerinden veya aylardan veri serileri seçilmektedir.

Benzer şekilde, DWD'den Andreas Becker'e göre, farklı yerlerden elde edilen verileri, örneğin Becker'e göre küresel bir gelişmeyi çok iyi temsil eden Hawaii'deki CO2 artışını, örneğin Münih'teki bireysel hava istasyonlarının nokta ölçümleriyle karşılaştırmak teknik olarak yanlış bir prosedürdür. "Küresel bir şekilde karşılaştırılamayacak mekânsal ve zamansal kesitler seçilmiştir." Becker, tek bir meteoroloji istasyonundan alınan verilerin her zaman sadece sınırlı bir ölçüde temsil edici olduğunu ve daha yüksek bir doğal değişkenliğe sahip olduğunu söylüyor.

Karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla Alman Meteoroloji Servisi tüm istasyon verilerini "bazen yukarı bazen de aşağı doğru işaret edebilen ya da yukarı veya aşağı doğru bir eğilimi etkileyebilen yerel etkilerin dengelenmesi için" tarar.

Toralf Staud, çok sayıda meteoroloji istasyonu ve veri göz önüne alındığında, cımbızlama taktiğinin "öngörülebilir bir başarı" olduğunu söylüyor. Ancak doğru araştırma tam tersi şekilde işler:

Aslında, ciddi bilim insanları eldeki toplam iklim verilerini alıp bunlardan sonuçlar çıkarmaya çok ama çok dikkat ederler. Ve gerçekten de dünya çapında birçok farklı araştırma grubu için uygunlar. İnsan kaynaklı küresel ısınma var ve Bavyera'da da var. Toralf Staud, iklim gazetecisi

Strateji 5: İnkar etmek yerine küçümsemek ve geciktirmek

İletişim bilimci Brüggemann, bu fiziksel gerçeklerin ve bilimsel olguların inkârının artık pek işe yaramadığını ve giderek daha nadir görüldüğünü belirtiyor. "Çünkü çoğu insan artık anladı: Tamam, bir sorun var."

Ancak yeni stratejiler daha az sofistike ve tehlikesiz değildir. Örneğin iklimin korunmasına ilişkin güncel tartışmalarda, iklim değişikliğinin sonuçları artık daha sık küçümseniyor. Brüggemann, ilgili kişilerin iklim korumanın neden şu anda gerekli ya da mümkün olmadığına dair nedenler bulmaya çalıştığını söylüyor.

Cambridge Üniversitesi'nden bir makalede, yazarlar bu "İklim Gecikmesi Söylemlerini" tanımlamaktadır. "Bu, örneğin şunu söylemeyi de içeriyor: Bu çok pahalı. İşyerleri yok olacak," diye açıklıyor Brüggemann. Bazı argümanlar, iklim değişikliği olmadığını iddia etmek kadar yanlıştır.

Bir başka taktik de (henüz) var olmayan teknolojiler için umut yaratmaktır. Brüggemann'a göre slogan şu: "Şu anda bir şey yapmamıza gerek yok, zira Alman mühendisler bize bu iklim sorununa bir çözüm sunacak, yani havaya asıp sonra CO2’yi emebileceğimiz büyük süpürge.

Veya sorumluluk başkalarının üzerine atılıyor: "Suçlunun Çinliler olduğunu söylüyorlar. Biz Almanlar bir şey yapamayız çünkü onlar çevreyi fazlasıyla kirletiyorlar. Yani kendimiz bir şey yapmak zorunda değiliz. Bu bilişsel açıdan daha rahat bir çözüm" diyor Brüggemann.

Anlatılar neden birbirine bağlanabilir?

Klimafakten editörü Toralf Staud, anlatıların kısmen birbiriyle bağlantılı olduğunu söylüyor. Nedeni: Bazı insanların insan kaynaklı küresel ısınmayı kabul etmek istememesi: "Bu tatsız bir konu. Hoş olmayan sonuçları var. Ve 'Aman, durum o kadar da kötü değil' diyen bir metinle karşılaştığınızda içsel olarak buna oldukça açık oluyorsunuz, çünkü bu kolay bir kaçış sunuyor." Ancak bu, iklim değişikliğinin var olduğu ve sonuçlarını hissettiğimiz gerçeğini değiştirmiyor.

SONUÇ:

İnsan kaynaklı küresel ısınma hakkındaki gerçekleri reddeden insanlar, iklim değişikliğini inkar etmeye veya önemsiz göstermeye çalışmaktadır. Bunu yapmak için bilimsel çalışmaları taklit etmek ve sözde bilimsel makaleler yayınlamak gibi çeşitli stratejiler kullanırlar.

İklim değişikliği inkârcıları metinlerinde, ifadelerini meşrulaştırmak için genellikle Alman Meteoroloji Servisi'nin verileri gibi saygın kaynaklara atıfta bulunurlar. Ancak, verileri yorumlarken bilimsellikten uzak bir şekilde hareket etmekte, yanlış varsayımlarda bulunmakta, kukla argümanları oluşturmakta ya da cımbızlama yöntemine başvurmaktadırlar. İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin var olmadığı sonucu hatalıdır.

Dünya çapındaki tüm iklim araştırmacılarının ezici bir çoğunluğu aynı fikirdedir: Küresel ısınmaya insanlar neden olmaktadır, iklim değişikliği aşırı hava koşullarını daha sık ve daha yoğun hale getirmektedir.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!