BR Text

 
                                       
 
                                       
 
                                       
 
                                       
 
                                       
 
                                       
 
                                       
 
                                       
 
                                       
 
                                       
 
                                       
 
                                       
 
                                       
 
                                       
 
                                       
 
                                       
 
                                       
 
                                       
 
                                       
 
                                       
 
  
Basel - Nikosia
 
1:0                  
 
  
Tore: 1:0 Fabian Frei (38.)          
 
                                       
Seite 258259260
Unterseite 1/1

4088